00. Inleiding

00. Inleiding

Wat is Creative Business Map?

  • Creative Business Map is een methode om snel, eenvoudig en op systematische manier een business model te ontwikkelen voor bedrijven of zelfstandigen binnen de creatieve industrie.
  • De methode is geen vervanging van het business plan,
  • Creative Business Map geeft op een korte, bondige, overzichtelijke en visuele manier inzicht in het basisplan van de onderneming.

De methode bestaat uit 6 stappen die in beginsel lineair en daarna interactief doorlopen kunnen worden:

Je begint met het vaststellen van je droom en je belangrijkste drijfveer. Deze komt vaak voort uit je passie of fascinatie. Vervolgens kijk je naar het werk dat je op dit moment maakt of wilt gaan maken. Deze twee stappen gezamenlijk vormen de basis van het verhaal dat je gaat vertellen. Aan wie je dat vertelt, komt in stap 3 aan de orde waarbij je kijkt wie er bij jouw drive, passie en fascinatie past en wie zich aangesproken voelt door jouw werk. Heb je helder hoe de klant er uit ziet dan ga je vaststellen hoe je die gaat bereiken (stap 4) en welk verdienmodel daarbij hoort (stap 5). Aan het eind zet je heldere doelstellingen uit in de tijd en doorloop je de stappen opnieuw (stap 6).