Ontwikkelingen in retail en kansen voor ontwerpers
Nieuws / 7 jaar ago

Ontwikkelingen in retail en kansen voor ontwerpers

In de afgelopen maanden verschenen er verschillende artikelen in de media over veranderingen in het retail-landschap. In deze post worden deze recente bewegingen op een rij gezet en wordt een aanzet gegeven hoe ontwerpers op deze bewegingen kunnen inspelen. De artikelen die hieraan ten grondslag liggen, vind je hier.

Online en fysieke retail

In een van de artikelen wordt gesteld dat het aantal webshops nu voor het eerst groter is dan het aantal fysieke winkels. Het zal ongetwijfeld zo zijn dat er vele geregistreerde webwinkels zijn waar niet zoveel activiteiten in plaats vinden. Veel kleine webshops hebben immers moeite om bezoekers naar zich toe te trekken. Maar datzelfde kun je misschien ook wel zeggen over de fysieke winkels. Ook daar zijn er veel tussen die nauwelijks kunnen overleven van hun (veelal slinkende) klandizie.

Feit is dat online retail een steeds belangrijker onderdeel is van de totale retailmarkt. Feit is ook dat de samenhang en onderlinge afhankelijkheid steeds groter wordt: online retailers openen fysieke winkels (Coolblue, Zalando) en traditionele retailers investeren steeds meer in webshops.

Fysieke retail wordt steeds meer ingezet als middel om exposure en bekendheid te krijgen of te vergroten. Het wordt daarmee dus steeds meer een communicatiemiddel en medium, in plaats van uitsluitend een verkoopkanaal. Aanwezigheid in de straat verhoogt niet alleen je bereik en daarmee naamsbekendheid (waarmee je dus indirect de online verkoop kunt verhogen) maar voor online retailers geldt ook, dat ze fysieke retail inzetten om persoonlijk contact met de klant te hebben. Ze kunnen zo een sterkere relatie met hun klant opbouwen en ze kunnen meer van hun klant te weten komen. Daarnaast geldt voor veel producten nog steeds dat klanten die eerst graag ervaren voordat ze tot koop overgaan.

Klanten willen en kunnen dus op steeds meer manieren met producten en diensten in aanraking komen (customer touch points). Het is steeds belangrijker om deze contactmomenten maximaal op elkaar af te stemmen; de klant overal een goede ervaring te bieden en de kracht van elk medium in te zetten.

Beleving en interactie

Als je deze ontwikkeling doortrekt, ligt het in de lijn van de verwachtingen dat retail steeds meer gaat draaien om beleving (merkbeleving, ambiance, ervaren middels fysiek contact met product) en interactie (wat vindt de klant er nu eigenlijk echt van? Wat is zijn/haar gevoel?). Dit stelt heel andere eisen aan de inrichting van winkels en de fysieke tools die daar aanwezig moeten zijn. Bijvoorbeeld tools die het mogelijk maken om snel vast te leggen wat klanten vinden. Of te monitoren hoe klanten met de producten omgaan, waar ze naartoe getrokken worden etc.

Maar ook het assortiment krijgt een andere invulling. Dat wordt dusdanig samengesteld en neergezet dat het consumenten uitdaagt om te testen.

Ook het personeel krijgt een andere taak. Het gaat minder om ‘harde’ verkoop, maar des te meer om het overbrengen van het juiste gevoel. Ook moet het personeel leren veel meer te weten te komen van de consument. In deze aspecten zullen zij steeds meer getraind worden.

Waar dit uiteindelijk toe lijdt en hoe de verschillende retailers er mee om zullen gaan is een interessant vraagstuk. Dit vraagt op meerdere terreinen veel verbeeldingskracht; een expertise waar vooral kunstenaars en ontwerpers een rol in kunnen en moeten spelen.

Focus

Een andere ontwikkeling die gestaafd wordt door meerdere artikelen is de noodzaak voor focus. De Bijenkorf lijkt door focus (sluiting van een aantal filialen en nog meer focus op het topsegment) succesvol. En ook winkelstraten die kiezen voor een bepaald profiel lijken in opkomst omdat ze gericht een bepaalde consument aan kunnen spreken. Concentratie van winkelstraten op een bepaald type klant of product (food, kleding etc.) ligt dan voor de hand. Winkelstraten zonder uitstraling, duidelijk profiel en waar van alles-en-nog-wat te vinden is, behoren dan wellicht steeds meer tot het verleden?

Kansen voor ontwerpers

In relatie tot de hier beschreven ontwikkelingen, liggen er vooral kansen voor ontwerpers in:

  • Creativiteit benutten om op andere manieren na te denken over de inrichting van het retail-landschap, met andere woorden: het kunnen verbeelden van een toekomstig retail-landschap. Zowel fysiek (herinrichting van een winkelgebied) als functioneel en conceptueel.
  • Retailers zijn op meerdere media aanwezig. Ontwerpers kunnen hun media-expertise hiervoor inzetten.
  • Empathisch inlevingsvermogen in relevante stakeholders (retailers, consumenten, vastgoedeigenaren, gemeenten) en daaruit nieuwe inzichten en concepten kunnen ontwikkelen.
  • Beleving: kunst, design en leisure kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren.
  • Interactie: de interactie tussen consument en retailer vindt op verschillende media en niveau’s plaats. Het ontwerpen van deze processen en bijbehorende middelen is een kans.